Lettergrootte +SitemapPrintZoekContact


Via het hiernaast afgebeelde formulier kunt u inloggen. Als u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord heeft, kunt u die hier aanmaken. Een CareX gebruikersnaam en wachtwoord stelt u in staat afgeschermde pagina's te bekijken en u in te schrijven bij CareX.

Over CareX

Wat is CareX?
CareX ontstond vanuit de volkshuisvestingsgedachte: het realiseren van goede en fatsoenlijke huisvesting voor mensen met gering inkomen. CareX doet dat op grote schaal: niet door te bouwen, maar met reeds bestaande ruimte die om welke reden dan ook tijdelijk ter beschikking komt. Vanuit een krakers-achtergrond werd CareX bewust ontwikkeld als het maatschappelijk betrokken alternatief voor antikraak – alles wat zich tegenwoordig ‘leegstandbeheer’ noemt. Begonnen als stichting werd CareX in 1991 een bedrijfje. Dat groeide uit van eenmanszaak tot bedrijvengroep. Overheden, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen zijn de natuurlijke opdrachtgevers van CareX - binnen het contractueel kader van een gratis abonnement op de CareX-dienstverlening. Anno 2018 zijn er vier CareX-vestigingen met in totaal ca. 35 personeelsleden. Voor haar personeel volgt CareX de CAO van de woningcorporaties en doet mee in het pensioenfonds van de corporaties. Een CareX-vestiging is zó klein dat alle gebouwen in beheer en hun gebruikers echt gekend worden. Elke vestiging wordt door lokale mensen gerund. Mooie extra werkgelegenheid is dat.

Wat doet CareX?
De CareX-vestigingen beheren samen vele honderden gebouwen en huisvesten duizenden mensen, honderden bedrijven en vele tientallen organisaties en instellingen. CareX huisvest heel veel starters en maakt cultureel en creatief initiatief mogelijk. Dat versterkt de lokale economie. De stad wordt er leuker van. Jong talent hoeft niet naar elders uit te wijken en veel urgente nood wordt vlot opgelost.Ook op het platteland en in de dorpen is CareX actief. Daarmee is ze een patent middel tegen krimp. Niets is CareX te min: zolang het maar veilig bruikbaar is, of te maken is. De eigen technische dienst past gebouwen aan waar nodig, en verwijdert bij oplevering dat wat tijdelijk was aangebracht.

Wat wil CareX?
Wie weinig inkomen heeft wil niet duur moeten wonen of werken. Toch is dat de standaardpraktijk, overal waar nog geen CareX-vestiging is. CareX maakt dat veel zeer betaalbare ruimte beschikbaar komt voor nieuw initiatief en voor starters. Elke stad, elk dorp en elke streek verdient CareX. Naast normale woningen en boerderijen beheert CareX graag bijzondere gebouwen, zoals loodsen, scholen en gevangenissen. CareX is specialist in het laten ontstaan en het beheren van creatieve broedplaatsen, die in goede verbinding staan met de omringende buurt. Onmogelijk geachte objecten krijgen zo toch een nieuwe toekomst. CareX loopt voorop in het duurzaam en circulair beheren van tijdelijke situaties. Ontwikkeling van terreinen met verplaatsbare ‘tiny houses’, tijdelijke natuurontwikkeling, combinaties van statushouders met Nederlanders: CareX initieert het of participeert in innovatieve projecten. Ons ideaal? Alle ruimte in Nederland die voor tenminste vier maanden beschikbaar komt wordt via CareX gekoppeld aan de vraag in de samenleving naar zeer betaalbaar onderdak: voor bewoners, bedrijven en organisaties, kunst en cultuur.

Enkele voorbeeldprojecten:
De Biotoop in Haren: 30.000 m2 in 8 ha. parknatuur. 180 bewoners onder wie 30 kinderen, 160 creatieve bedrijven. www.biotoop.org .Het Werk in Groningen: een creatieve broedplaats in oude bedrijfsloodsen: http://hetwerk.org/ .De Blokhuispoort in Leeuwarden: een monumentale gevangenis, door CareX omgetoverd in een mega-broedplaats annex festivallocatie. Inmiddels doorontwikkeld door een derde partij, maar CareX vervult er nog steeds de huismeestersrol: http://www.blokhuispoort.frl/ .